Monday, March 19, 2007

URUS ORGANISASI?

Bagaimana mereka mendefinisikan Pengurusan Organisasi;

Muhammad A.A. Buraey (Pengurusan Islam); "Menyelaraskan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain."

Robin, Stephen, Coulter, Mary (Management); “The process of coordinating and integrating work activities so that their work activities completed efficiency and effectively with and through other people.”

Yusof Ismail (Mengurus Secara Islam); “MPI (Model pengurusan Islam) dibina berdasarkan prinsip utama Islam. Unsur terpenting ialah Aqidah Tauhid dan Iman. Aqidah Islam akan menentukan matlamat organisasi, perhubungan antara majikan dan pekerja serta lain-lain.”

Bagi memudahkan, apakata saya tentang pengurusan organisasi, 5 substance utama ialah;

1. Pengagihan tugas
2. Penyelarasan gerak kerja
3. Membabitkan tenaga sekumpulan manusia
4. Untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut
5. Mendapatkan hasil yang produktif dan efektif

No comments: